Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

MOFS in pharmaceutical technology

Libro: Bio- and Bioinspired Nanomaterials
Autores: Tamames Tabar, Cristina; García-Márquez, A.; Blanco Prieto, María; Serre, C.; Horcajada, P.
Lugar de Edición: Weinheim
Editorial: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA
Fecha de publicación: 2014
Página Inicial - Final: 83 - 112
ISBN: 978-3-527-33581-7