Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Stoicism in the moral thought of Adam Smith

Libro: Oikeiosis and the natural basis of morality: from classical stoicism to modern philosophy
Lugar de Edición: Hildesheim
Editorial: Georg Olms Verlag
Fecha de publicación: 2012
Página Inicial - Final: 263 - 293
ISBN: 978-3-487-14803-8