Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Preservative oikeiôsis: own constitution and consciousness

Libro: Oikeiosis and the natural basis of morality: from classical stoicism to modern philosophy
Lugar de Edición: Hildesheim
Editorial: Georg Olms Verlag
Fecha de publicación: 2012
Página Inicial - Final: 37 - 66
ISBN: 978-3-487-14803-8