Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Modulation of Cognition by insulin and aging: Implications for Alzheimer disease

Libro: Metabolic Syndrome and Neurological Disorders
Editorial: Wiley Blackwell
Fecha de publicación: 2013
Página Inicial - Final: 115 - 135
ISBN: 978-1-118-395295