Detalle Publicación

ARTÍCULO
[Reseña] Political discourse as dialogue: a Latin American perspective. Adriana Bolívar, New York: Routledge, 2018, 209 pp., ISBN: 9780367878238
Título de la revista: BOLETIN DE FILOLOGIA
ISSN: 0718-9303
Volumen: 54
Número: 2
Páginas: 389 - 393
Fecha de publicación: 2019