Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Thermomechanical processing and role of microalloying in eutectoid steels

Libro: Advanced Steels
Editorial: Ed. Springer 
Fecha de publicación: 2011
Página Inicial - Final: 475 - 484
ISBN: 978-3-642-17664-7