Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Innovative Teaching

Libro: Structural Architectures: Geometry, Code and Design
Editorial: Technische Universitat Kaisserslautern
Fecha de publicación: 2011
Página Inicial - Final: -
ISBN: 978-3-941438-84-2