Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Patterning and optical properties of matgerials at nanoscale

Libro: Fabrication and Characterization in the Micro-Nano Range
Editorial: Ed. Springer
Fecha de publicación: 2011
Página Inicial - Final: 47 - 68
ISBN: 978-3-642-17782-8