Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

A healthy-eating model called Mediterranean diet

Libro: The Prevention of cardiovascular disease throught the Mediterranean Diet
Autores: Sanchez-Villegas, A.; Zazpe García, Itzíar
Editorial: Elsevier Academic Press 
Fecha de publicación: 2017
Página Inicial - Final: 1 - 24
ISBN: 978-0-12-811259-5