Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Toxicological aspects of polymer nanoparticles

Libro: Polymer nanoparticles for nanomedicines: a guide for their design, preparation and development
Editorial: Springer
Fecha de publicación: 2016
Página Inicial - Final: 521 - 550
ISBN: 978-3-319-41421-8