MENTOR

Year 2020

Title: Programazioa
Acronym: PROGRAMAZIOA
Principal Investigator: NICOLAS SERRANO
Call: EIMA 2.0 GOBIERNO VASCO
Start Date: 01/01/2020
End Date: 30/06/2020
 

Title: Funtzioak: limiteak, deribatue erabilerak eta irudikapena
Acronym: FUNTZIOAK
Principal Investigator: CARMEN BLANCO
Call: EIMA 2.0 GOBIERNO VASCO
Start Date: 01/01/2020
End Date: 30/06/2020

Year 2018

Title: Integralak
Acronym: INTEGRALAK
Principal Investigator: NICOLÁS SERRANO
Call: EIMA 2.0 GOBIERNO VASCO
Start Date: 01/12/2018
End Date: 31/08/2019