Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Chapter 15 Epigenetics and Obesity

Libro: Handbook of Obesity, Two-Volume Set
Editorial: Routledge, Taylor & Francis Group
Fecha de publicación: 2024
Página Inicial - Final: xx
ISBN: 9781032047126