Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Body, Time and Subject

Libro: Biology and Subjectivity. Philosophical Contributions to Non-reductive Neuroscience
Editorial: Springer
Fecha de publicación: 2016
Página Inicial - Final: 95 - 112
ISBN: 978-3-319-30501-1