Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Czlowiek i srodowisko naturalne - relacja przyjazni chroniona przez prawo

Libro: O przyjazni : II Dysputy Nawarryjskie w Toruniu
Lugar de Edición: Torun
Editorial: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko¿aja Kopernika
Fecha de publicación: 2015
Página Inicial - Final: 89 - 115
ISBN: 978-83-231-3343-8