• Duración 4 cursos de duración
  • Idiomas Castellano e inglés
  • Campus de San Sebastián Escuela de Ingeniería
  • Créditos 240 ECTS
  • Presencial Carácter presencial