Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Christological Eschatology

Libro: Gregory of Nyssa's Mystical Eschatology
Editorial: Peeters Publishers
Fecha de publicación: 2021
Página Inicial - Final: 31 - 46
ISBN: 9789042941380