Detalle Publicación

Cardiorenal interaction and heart failure outcomes. A role for insulin-like growth factor binding protein 2?

Título de la revista: REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA (ENGLISH ED.)
ISSN: 1885-5857
Volumen: S1885 - 5857
Número: 19
Páginas: 30366 - 4
Fecha de publicación: 2020
Impacto: