Detalle Publicación

CAPÍTULO DE LIBRO

Kant on moral conscience and feeling

Libro: The Court of Reason. Proceedings of the 13th International Kant Congress
Lugar de Edición: Berlín
Editorial: De Gruyter
Fecha de publicación: 2021
Página Inicial - Final: 1467 - 1474
ISBN: 9783110701357